Możliwość komentowania Tworzenie komiksów: Sztuka opowiadania historii obrazem została wyłączona

Joga dla zdrowia i równowagi: Ćwiczenia dla ciała i umysłu

Wyroby ceramiczne mają dużo zalet. Są twarde, odporne na urazy, dzielne na ścieranie, ognioodporne, odporne na działanie składników chemicznych o atrybutach toksycznych, lub drażniących. Ze względu na powyższe cechy ceramika ma szerokie przeznaczenie w budownictwie, tudzież fabrykuje się z niej sprzęty sanitarne takie jak ANCHOR, czy umywalka łazienkowa. Wyroby ceramiczne używane do budowania to w głównej mierze: cegły, pustaki, dachówki, kształtki, rurki, płytki, terakota, detale kotwiące. Jakiekolwiek z nich posiada inny rodzaj czerepu. Ceramika o czerepie porowatym to po największej części pustaki (ścienne z ceramiki poryzowanej, stropowe, do przewodów kominowych i inne) dachówki (płaskie, esówki, klasztorne, dobre, zakładkowo tłoczone, zakładkowo pasmowe) oraz cegły: sztampowe, dziurawki, licówki, kratówki, sitówki, szczelinowe, kominówki, klinkierówki. Ze względu na stopień spalania faworyzujemy cegły: niedopałki, kopciałki, wiśniówki, zendrówki. Do ceramiki o zwartej skorupie zalicza się płytki (kamionkowe, gresowe, klinkierowe), terakotę oraz inne.

1. Kontynuuj

2. FAQ

3. Przejdź dalej

4. Kliknij tutaj

5. Przewodniki

Comments are closed.